Genel Bilgi

1. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar

• Yabancı dil hazırlık sınıfı isteğe bağlıdır.

• Yabancı dil hazırlık eğitiminin normal süresi bir eğitim-öğretim yılıdır.

• İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler, kayıt sırasında yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek istediklerini bildirir. Yabancı dil hazırlık sınıfına katılma isteğinde bulunan öğrenci sayısı o yıl için belirtilen kontenjanların üzerinde olduğu takdirde, Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci alımı yapılır.

• Durumları aşağıda belirtilen koşullardan birine uyanlar, talep etmeleri halinde 1311x1009 kodlu İngilizce I ve 1311x2010 kodlu İngilizce II derslerinden muaf sayılır:

i. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından her eğitim-öğretim yılı başında yapılan Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden    Muafiyet sınavına girip başarılı olan öğrenciler,

ii. Yabancı dil hazırlık sınıfından muaf veya başarılı olan öğrenciler

iii. Üniversite dışında yapılan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerliliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet Yönergesi, Tablo 3’te belirtilen asgari başarı puanlarından birini almış olan öğrenciler.

• Detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

              https://ydyo.dpu.edu.tr

 

2. Staj hakkında bilgi

• İnşaat Mühendisliği Bölümü staj uygulaması ile ilgili bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

              https://insaat.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/617/staj

• İnşaat Mühendisliği Bölümünde staj zorunludur ve toplam 60 iş günüdür.        

• İnşaat Mühendisliği Bölümünde sırayla 3 tür staj yapılır. I. staj 20 iş günü olarak 1. yaz tatilinde, II. Staj 20 iş günü olarak 2. yaz tatilinde ve III. Staj 20 iş günü olarak 3. yaz tatilinde yapılır. Bu staj türlerinin konuları "İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi" ekinde yer almaktadır.

• Staj, Bölüm Staj Komisyonunca uygun görülen yurt dışında veya yurt içindeki özel veya resmi kurum ve kuruluşlarda yapılabilir.

• Dönem arasında yaptırılacak stajlar ile ilgili hususlar Bölüm Staj Komisyonu tarafından belirlenir. Ancak öğrencinin güz veya bahar dönemleri içinde ders kaydı yoksa bölüm staj komisyonunun onayı ile o dönem staj yapılabilir. Yaz dönemindeki stajlar için staj başlangıç tarihi akademik takvimde belirtilen bütünleme sınavlarının bitimini takip eden ilk iş günüdür.

• Öğrenciler staj başvurusunda bulunmadan önce 16 saatlik "İş Güvenliği Eğitim Eğitimi" almak zorundadır (Geçerlilik süresi 12 aydır. Her sene eğitimin yenilenmesi gerekmektedir.).

 

3. Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar

İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde bu madde ile ilgili koşul bulunmamaktadır.

 

4. Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar

Öğrenciden bu madde kapsamındaki herhangi bir kalem için para talep edilmemektedir. Tüm kalemler üniversite tarafından karşılanmaktadır. Laboratuvarlarda kullanılan malzemeler üniversite tarafından öğrencilere verilmektedir.

 

5. Programın içeriği, üniversite, kampüs hakkında bilgi

• Bilgi paketine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

              https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna

• Programın içeriğine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

              https://insaat.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/749/lisans-ders-mufredati

• Kütahya, üniversite, kampüs ve bölüm hakkındaki bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

              https://insaat.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/9097/kutahya-tanitimi

              https://insaat.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/9093/kdpu-tanitimi

              https://insaat.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/9092/bolum-tanitimi

 

6. Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri kısmi zamanlı olarak üniversitede çalışabilmektedir. Öğrenci seçim takvimi, birim kontenjanı, maaş ödemeleri, formlar, çalışma koşulları, usul ve esaslar hakkında bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

              https://sks.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/1729/kismi-zamanli-ogrenci-calistirma

 

7. İlgili yönetmelikler, yönergeler, usul ve esaslar

• Kütahya Dumlupınar Üniversitesi yönetmeliklerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

              https://oidb.dpu.edu.tr/index/sayfa/6845/yonetmelikler

• Kütahya Dumlupınar Üniversitesi yönerge, esas ve senato kararlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

              https://oidb.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/6846/yonergeler-esaslar-senato-kararlari

• Mühendislik Fakültesi mevzuat, yönetmelik, usul ve esaslarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

              https://mf.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/2986/mevzuat-ve-yonetmelikler

Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2021, Salı