Bölüm Tarihçesi ve Hakkımızda

 

Tarihçe

Üniversitemiz, 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmuştur. Dört fakülteden biri olan Mühendislik Fakültesinin kuruluşu da aynı kanunda yer almıştır. Bölümümüzde lisans eğitim ve öğretimi 1993-1994 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. İlk mezuniyetler 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılı sonunda gerçekleşmiştir.

Tanıtım

Merkezi sınav ile öğrenci alınan İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim vermekte olup yıllık kontenjanı normal öğretimde 20 öğrenci civarındadır. Eğitimin 1. yılında temel dersler 2. ve 3. yılında mesleki dersler ve 4. yılında mesleki derslerin yanında seçmeli branş dersleri verilmekte ve bu dersler laboratuar ve proje çalışmaları ile desteklenmektedir. Bölüm yapı, mekanik, ulaştırma, geoteknik ve hidrolik anabilim dallarından oluşmaktadır.

Şu anda bölümümüzde 2 Profesör, 3 Doçent, 7 Dr. Öğr. Üyesi, 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere 15 öğretim elemanı, 1 tekniker ve 1 sekreter görev yapmaktadır.

Lisans Programı Eğitim Amaçları

İnşaat mühendisliği lisans programından mezun olanların yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedefleri ve mesleki beklentileri “Program Eğitim Amaçları” olarak aşağıda ifade edilmektedir: 
 

  • İnşaat mühendisliği problemlerini çözebilmek için matematik, temel bilimler ve temel mühendislik bilgilerini kullanabilme becerisine sahip olmak,
  • Temel inşaat mühendisliği alanlarında kapsamlı bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri uygulayabilme becerisi kazanmış olmak, 
  • İnşaat mühendisliği problemlerini tek başına ve takım içerisinde tasarlama becerisine sahip olmak,
  • Modelleme, deney yapma, veri toplama, irdeleme, raporlama ve sunum yapma becerilerini kazanmış olmak, 
  • İnşaat mühendisliği uygulamalarının sosyal etkilerini öngörebilmek, güncel uygulamaları anlama ve değerlendirme becerilerine sahip olmak,
  • Yenilikleri takip etmek, kendini yenilemeyi önemsemek ve mesleki etik değerlerlerine saygılı olmak.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Eğitim ve Araştırma Altyapısı

Mevcutta kullanılan 4 adet laboratuar vardır. Bunlar; Yapı Deprem Araştırma Laboratuarı, Yapı Malzemesi Laboratuarları, Zemin Mekaniği Laboratuarı ve Ulaştırma Laboratuarıdır.

Bilimsel Aktiviteler ve Lisansüstü Eğitim

Bölüme yüksek lisans ve doktora eğitimi için öğrenci alınmaktadır. Yapı, Ulaştırma, Geoteknik ve Hidrolik dallarında yüksek lisans programları halen yürütülmektedir. Bu kapsamda yapı analizi, optimum kafes yapı tasarımı ve tabakalı kompozit plakların analizi konularında bilgisayar programları geliştirilmektedir. Bu konularda ve inşaat mühendisliğinin diğer konularında bilimsel çalışma ve yayın faaliyetleri devam etmektedir. 

İnşaat Mühendisliği öğrencilerine teorik olarak gösterilen bilgilerin pratikteki uygulama alanlarını görmeleri amacına yönelik olarak, İnşaat Mühendisliği-Sanayi işbirliği kapsamında seminerler düzenlenmekte ve öğretim üyeleri tarafından da bilimsel seminerler periyodik olarak verilmektedir. Bunun yanında, çeşitli yapı malzemeleri ve inşaat makinelerinin tanıtıldığı fuarlara teknik geziler düzenlenmektedir.

İnşaat Mühendisliği Bölümünde Sosyal Faaliyetler

Bölümde her yıl futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi turnuvaları düzenlenmektedir. Bunun yanında, çevredeki tarihi yerlere geziler düzenlenip piknik yapılmakta ve mezuniyet geceleri düzenlenmektedir. Ayrıca öğrenci kulüpleri bünyesinde düzenli olarak teknik ve sosyal faaliyetler organize edilmektedir.

Endüstriyel Danışmanlık

Bölümde bazı inşaat firmaları için çoğu beton ve zemin ile ilgili olmak üzere çeşitli deneyler gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında yapı, ulaştırma ve geoteknik dallarında danışmanlık hizmeti verilmekte ve tasarım, planlama ve inşaat projeleri yapılmaktadır.

Mezuniyet ve İstihdam Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için, ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2,00 olması ve derslerin dışında, 60 iş günlük stajını yapmış olması gerekmektedir. Bu bölümden mezun olanlar inşaat mühendisi unvanı almakta ve çalışmalarını tasarım bürolarında ve şantiyelerde sürdürmektedirler. Mezunların çeşitli kamu kuruluşları ile özel sektörde iş bulabilme imkânları bulunmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023, Pazartesi