Tamamlanmış Tezler

Bölümümüzde 1995 - 2013 yılları arasında tamamlanmış olan yüksek lisans ve doktara tezleri

(Aşağıdaki bilgiler YÖK - Tez Merkezi'nden alınmıştır)

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orjinal/Çeviri)

Tez Türü

45019

OSMAN AYTEKİN

1995

Prefabrik yapı elemanları üretiminin gert yöntemi ile planlaması

Yüksek Lisans

45020

RAMAZAN DEMİRBOĞA

1995

Sivas Demir Çelik Fabrikası yüksek fırın curufunun beton agregası olarak kullanılabilirliğin araştırılması

Yüksek Lisans

45021

A.SELAMİ ÖZATAĞ

1995

Kütahya İli kentiçi ulaşım planı içinde tramvay uygulanabilirliğinin araştırılması

Yüksek Lisans

45022

M.HASAN DEMİR

1995

Anizotropik ince plakların karma sonlu eleman formulasyonu

Yüksek Lisans

50062

TEVFİK ULUÇAY

1996

Beton barajların tasarımında yapısal kriterlerin incelenmesi

Yüksek Lisans

50067

İSMAİL ZORLUER

1996

Petrol hidrokarbonlarının kaolinit kil zeminin geoteknik özelliklerine etkisi

Yüksek Lisans

50070

TUNA KOÇ

1996

Pissu şebekelrinde bilgisayar yardımıyla projelendirme ve değerlendirme esaları

Yüksek Lisans

50081

ZEKİ TÜRKYILMAZ

1996

Erozyon kontrol yapıları ve Kütahya Çöğürler Havzası

Yüksek Lisans

50108

BİRGÜL AKDUMAN (ACAR)

1996

Sediment hareketi ve rezervuarların sedimentasyonu

Yüksek Lisans

50038

ŞAHİN ÇAKIR

1996

Prefabrikasyon ve birleşim notalşarındaki problemlerin incelenmesi

Yüksek Lisans

50043

DENİZ ERKILAVUZ SOYKAN

1996

Çöp depolama alanı geoteknik dizaynı

Yüksek Lisans

50077

AYŞE SANDIKÇI

1996

Porsuk nehir kirliliği

Yüksek Lisans

50078

ALİ GÜNER PEKTAŞ

1996

Kütahya ili su temini ve şebeke hidroliği

Yüksek Lisans

50095

NURAN BAĞIRSAN

1996

Karayollarında ekonomik kapasitenin formüle edilmesi

Yüksek Lisans

50096

GÖKHAN ONGUN

1996

Kütahya ili pis su toplama şebekesi hidroloği

Yüksek Lisans

50063

İBRAHİM TAN

1996

Uzay kafes çerçevelerin bilgisayar ile analizi

Yüksek Lisans

50100

SÜLEYMAN YENER PEKTAŞ

1996

Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsünün içme suyu ihtiyacı

Yüksek Lisans

50028

BAHADIR KARALARLI

1996

Kütahya ili yağmur suyu derenaj sistemleri

Yüksek Lisans

65611

İBRAHİM AYDIN ÜNLÜ

1997

Atıksu sistemlerinin işletme ve bakım esasları

Yüksek Lisans

65612

AHMET BAĞIRGAN

1997

Sinüsodial dever rampalı demiryol kurbalarının açılar diyagramı prensibi ile düzeltilmesi için yeni bir metod bulunması

Yüksek Lisans

77199

NAZİFE ÖZDOĞLAR

1998

Temel kazılarının şev stabilitesi ve desteklenmesi

Yüksek Lisans

77200

CANER ÖZSOY

1998

Kohezyonlu ve kohezyonsuz zeminlerde şev stabilitesi ve uygulama yöntemleri

Yüksek Lisans

83860

ERHAN BÜLBÜL

1999

Zayıf zeminlerin iyileştirilmesinde alternatif geoteknik yöntemlerin uygulanması

Yüksek Lisans

121701

MUSTAFA HALÛK SARAÇOĞLU

2002

İki boyutlu çerçeve analizinde kesme kuvvetinin etkisi

Yüksek Lisans

134843

TAYFUN ŞENGÜL

2003

Ağır metal ve tuzlarla kirlenmiş killi zeminlerin geoteknik özelliklerinin belirlenmesi

Yüksek Lisans

134845

MURAT ÇETİN

2003

Değişik çevresel koşullar altında, şişen zeminlerin özelliklerinin belirlenmesi

Yüksek Lisans

134851

HÜSEYİN KABAR

2003

Deplasman metoduyla yapı analizinde eksenel kuvvetlerin etkisi

Yüksek Lisans

134855

ALİ SARIKAVAKLI

2003

Bor işletmesi konsantratörü atık suyu deponi alanındaki geçirimsizlik tabakasının oluşturulması

Yüksek Lisans

169245

BURAK KAYMAK

2005

İki boyutlu çerçevelerin nonlineer analizi

Yüksek Lisans

169226

ÖMER SERKAN KOÇYİĞİT

2005

Rijid uçlu çubuklardan oluşan iki boyutlu çerçevelerin analizi

Yüksek Lisans

169231

UĞUR DAĞDEVİREN

2005

Suya doygun normal konsolide killi zeminlerin boşluk suyu basıncı değişimi

Yüksek Lisans

178784

FERDİ MANDAL

2008

Üç boyutlu çerçeve sistemlerin deplasman metoduna göre analizi

Yüksek Lisans

246231

İLKER ŞAHİNOĞLU

2009

Şehiriçi kara yolu geometrik standartlarının kara yolu kapasitesine etkisinin modellenmesi

Yüksek Lisans

259719

MUHAMMED ALİ TANRIKULU

2010

Tahribatsız test yöntemleri ile beton kalitesinin denetimi

Yüksek Lisans

259708

MUHAMMET MAHİR YENİCE

2010

Yolculuk yaratımının yapay sinir ağları ile modellenmesi

Yüksek Lisans

324681

RUKİYE ÖZDEN

2012

Karşılatırmalı standart belirleme yöntemi ile ülkemizdeki hafif raylı sistemlerin karşılaştırılması

Yüksek Lisans

413463 SEZGİN İÇA 2015 Demiryollarında yol geometri kusurlarının incelenmesi ve çözüm önerileri: Kütahya-Afyon demiryolu hattı örneği Yüksek Lisans
390467 MEHMET ALİ ARSLANBABA 2015 Kütahya Kırgıllı tüflerinin karakterizasyonu Yüksek Lisans
413460 YUNUS ÜNAL 2015 İki boyutlu çerçevelerin matris deplasman metodu ile plastik analizi Yüksek Lisans
413462 UĞUR KAFKAS 2015 Yığma duvar elastik davranışının düzlem çubuk elemanlarla mikro modellemesi Yüksek Lisans

83862

NECATİ GÜLBAHAR

1999

İzmir Tahtalı barajı su toplama havzası koruma ve kullanma dengesi

Doktora

259709

MAHMUD SAMİ DÖVEN

2010

Burkulma kısıtlamaları ile en hafif kafes yapı tasarımı

Doktora

292508

BURAK KAYMAK

2011

Kesikli değişkenler ile en hafif kafes yapı tasarımı

Doktora

Son Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2019, Salı