Lisans Ders Müfredatı

Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama Programı müfredatı için tıklayınız...

Yapı Ressamlığı Öğretmenliği ve Yapı Tasarım Öğretmenliği mezunları için Mühendislik Tamamlama Programı müfredatı için tıklayınız…

• Lisans Ders Müfredatını pdf olarak indirebilirsiniz...

1. Sınıf Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı (T + U) Kredi AKTS
1311x1306 Matematik I 3 + 2 4 6
1311x1302 Fizik I 3 + 2 4 6
1311x1305 Genel Kimya 2 + 2 3 5
1311x1009 İngilizce I 2 + 2 3 4
1311x1003 Türk Dili I 2 + 0 2 2
1311x1100 İnşaat Mühendisliğine Giriş 2 + 0 2 3
1311x1309 Teknik Resim 1 + 2 2 4
  Toplam   20 30

 

1. Sınıf Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı (T + U) Kredi AKTS
KP1311x01 Kariyer Planlaması 2 + 0 2
1311x2307 Matematik II 3 + 2 4 6
1311x2303 Fizik II 3 + 2 4 6
1311x2010 İngilizce II 2 + 2 3 4
1311x2004 Türk Dili II 2 + 0 2 2
1311x2124 Bilgisayar ve Programlamaya Giriş 3 + 0 3 4
1311x2101 Statik 2 + 2 3 5
1311x2116 Mühendislik Jeolojisi 1 + 2 2 3
  Toplam   23 32

 

2. Sınıf Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı (T + U) Kredi AKTS
1311x3105 Malzeme Bilgisi 3 + 0 3 4
1311x3107 Sayısal Analiz 2 + 2 3 4
1311x3103 Mukavemet I 4 + 0 4 6
1311x3104 Dinamik 2 + 2 3 4
1311x3102 Matematik III 3 + 2 4 5
1311x3001 Atatürk İlke ve Inklapları Tarihi I 2 + 0 2 2
1311x3110 Topoğrafya 1 + 2 2 3
1311x3115 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 + 0 2 2
USDG1 Güz Üniversite Seçmeli Ders Grubu 2 + 0 2 2
  Toplam   25 32

 

2. Sınıf Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı (T + U) Kredi AKTS
1311x4111 Yapı Malzemesi 2 + 2 3 5
1311x4109 Akışkanlar Mekaniği 3 + 2 4 6
1311x4108 Mukavemet II 4 + 0 4 6
1311x4107 Matematik IV 3 + 2 4 5
1311x4002 Atatürk İlke ve Inklapları Tarihi II 2 + 0 2 2
1311x4114 İstatistik 2 + 2 3 4
1311x4115 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 + 0 2 2
USDB1 Bahar Üniversite Seçmeli Ders Grubu 2 + 0 2 2
  Toplam   24 32

 

3. Sınıf Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı (T + U) Kredi AKTS
1311x5113 Yapı Statiği I 4 + 0 4 5
1311x5112 Hidromekanik 3 + 2 4 5
1311x5115 Zemin Mekaniği 2 + 2 3 4
1311x5308 Mühendislik Ekonomisi 3 + 0 3 4
1311x5120 Karayolu 2 + 2 3 4
1311x58** Teknik Seçmeli Ders I 2 + 2 3 4
1311x5997 Staj I 0 + 0 0 4
  Toplam   20 30

 

3. Sınıf Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı (T + U) Kredi AKTS
1311x6117 Yapı Statiği II 4 + 0 4 5
1311x6118 Betonarme I 4 + 0 4 5
1311x6119 Çelik Yapılar 2 + 2 3 5
1311x6123 Temel İnşaatı 2 + 2 3 5
1311x6124 Su Temini 3 + 0 3 5
1311x68** Teknik Seçmeli Ders II 3 + 0 3 5
  Toplam   20 30

 

4. Sınıf Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı (T + U) Kredi AKTS
1311x7122 Betonarme II 4 + 0 4 5
1311x77** Sosyal Seçmeli Ders I 3 + 0 3 3
1311x75** Teknik Seçmeli Ders III 2 + 2 3 4
1311x76** Teknik Seçmeli Ders V 3 + 0 3 4
1311x78** Teknik Seçmeli Ders VII 3 + 0 3 4
1311x79** Mühendislik Çözümlemeleri 5 + 0 5 6
1311x7998 Staj II 0 + 0 0 4
  Toplam   21 30

 

4. Sınıf Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı (T + U) Kredi AKTS
1311x87** Sosyal Seçmeli Ders II 3 + 0 3 3
1311x85** Teknik Seçmeli Ders IV 2 + 2 3 5
1311x86** Teknik Seçmeli Ders VI 3 + 0 3 5
1311x88** Teknik Seçmeli Ders VIII 3 + 0 3 5
1311x89** Mühendislik Tasarımı 4 + 0 4 6
1311x89** Bitirme Projesi 0 + 2 1 6
  Toplam   17 30

 

Sosyal Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı (T + U) Kredi AKTS
1311x7700 Genel İşletme 3 + 0 3 3
1311x7701 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 3 + 0 3 3

 

Sosyal Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı (T + U) Kredi AKTS
1311x8700 Yönetim ve Organizasyon 3 + 0 3 3
1311x8701 İmar ve İş Hukuku 3 + 0 3 3
1311x8702 Girişimcilik 3 + 0 3 3

 

Teknik Seçmeli Ders I
Ders Kodu Ders Adı (T + U) Kredi AKTS
1311x5800 Mühendislik Hidrolojisi 2 + 2 3 4
1311x5801 Toprak İşleri 2 + 2 3 4
1311x5802 Yapı Fiziği ve Yalıtımı 2 + 2 3 4

 

Teknik Seçmeli Ders II
Ders Kodu Ders Adı (T + U) Kredi AKTS
1311x6804 Deneysel Zemin Mekaniği 3 + 0 3 5
1311x6805 Bilgisayar Programlama ve Sayısal Uygulamalar 3 + 0 3 5
1311x6806 Karayolu Tasarım Güvenliği 3 + 0 3 5

 

Teknik Seçmeli Ders III
Ders Kodu Ders Adı (T + U) Kredi AKTS
1311x7503 Yol Üst Yapısı 2 + 2 3 4
1311x7505 Atık Suların Uzaklaştırılması 2 + 2 3 4
1311x7506 Saha İncelemesi ve Geoteknik Değerlendirme 2 + 2 3 4

 

Teknik Seçmeli Ders IV
Ders Kodu Ders Adı (T + U) Kredi AKTS
1311x8502 Demiryolu 2 + 2 3 5
1311x8504 Taze ve Sertleşmiş Betonun Özellikleri 2 + 2 3 5
1311x8505 Deprem Mühendisliğine Giriş 2 + 2 3 5

 

Teknik Seçmeli Ders V
Ders Kodu Ders Adı (T + U) Kredi AKTS
1311x7601 Trafik Mühendisliği 3 + 0 3 4
1311x7602 Yapı Dinamiğine Giriş 3 + 0 3 4
1311x7603 Yapı İşletmesi 3 + 0 3 4

 

Teknik Seçmeli Ders VI
Ders Kodu Ders Adı (T + U) Kredi AKTS
1311x8603 Dayanma Yapıları 3 + 0 3 5
1311x8604 Enerji Metodları 3 + 0 3 5
1311x8605 Beton ve Beton Teknolojisi 3 + 0 3 5

 

Teknik Seçmeli Ders VII
Ders Kodu Ders Adı (T + U) Kredi AKTS
1311x7800 Beton Katkı Maddeleri 3 + 0 3 4
1311x7801 Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları 3 + 0 3 4
1311x7803 Geoteknik Deprem Mühendisliğine Giriş 3 + 0 3 4

 

Teknik Seçmeli Ders VIII
Ders Kodu Ders Adı (T + U) Kredi AKTS
1311x8801 Yapı Yönetimi ve Şantiye Tekniği 3 + 0 3 5
1311x8802 Hidrolojik Modelleme 3 + 0 3 5
1311x8803 Zemin İyileştirme Yöntemlerine Giriş 3 + 0 3 5
1311x8804 Su Yapıları 3 + 0 3 5
1311x8805 Beton Yollar 3 + 0 3 5

 

Mühendislik Çözümlemeleri
Ders Kodu Ders Adı (T + U) Kredi AKTS
1311x7900 Yapı Statiğinde Mühendislik Çözümlemeleri 5 + 0 5 6
1311x7902 Betonarme Yapıların Hesap ve Projelendirilmesi 5 + 0 5 6
1311x7903 Hidrolojide Stokastik Modelleme Uygulamaları 5 + 0 5 6
1311x7904 Trafik Kaza Çözümlemeleri 5 + 0 5 6
1311x7905 Mekanikte Bilgisayar Çözümlemeleri 5 + 0 5 6
1311x7906 Ulaştırmada Mühendislik Çözümlemeleri 5 + 0 5 6
1311x7907 Karayolu Üst Yapısında Mühendislik Çözümlemeleri 5 + 0 5 6
1311x7908 Yapı Malzemesinde Mühendislik Çözümlemeleri 5 + 0 5 6
1311x7909 Su Temininde Mühendislik Çözümlemeleri 5 + 0 5 6
1311x7910 Yapı İşletmesinde Mühendislik Çözümlemeleri 5 + 0 5 6
1311x7911 Geoteknikte Mühendislik Çözümlemeleri 5 + 0 5 6
1311x7912 Yapı Mekaniğinde Mühendislik Çözümlemeleri 5 + 0 5 6
1311x7913 Yapı Mühendisliği Çözümlemeleri 5 + 0 5 6
1311x7914 İnşaat Malzemelerinde Mühendislik Çözümlemeleri 5 + 0 5 6
1311x7915 Temel İnşaatında Mühendislik Çözümlemeleri 5 + 0 5 6
1311x7916 Zemin Mekaniğinde Mühendislik Çözümlemeleri 5 + 0 5 6

 

Mühendislik Tasarımı
Ders Kodu Ders Adı (T + U) Kredi AKTS
1311x8901 Betonarme Yapıların Tasarımı 4 + 0 4 6
1311x8902 Hidrolojik Sistem Tasarımı 4 + 0 4 6
1311x8903 Karayolu Tasarımı 4 + 0 4 6
1311x8904 Mühendislik Tasarımında Bilgisayar Uygulamaları 4 + 0 4 6
1311x8906 Demiryolu Tasarımı 4 + 0 4 6
1311x8907 Karayolu Üst Yapı Tasarımı 4 + 0 4 6
1311x8908 Baraj Planlaması ve Tasarımı 4 + 0 4 6
1311x8909 Mühendislik Tasarımında Yapı Mazlemesi Uygulamaları 4 + 0 4 6
1311x8910 Yapı Maliyet Tasarımı 4 + 0 4 6
1311x8911 Geoteknik Tasarım 4 + 0 4 6
1311x8912 Yapı Mekaniğinde Tasarım 4 + 0 4 6
1311x8913 Yapı Analizi ve Tasarımı 4 + 0 4 6
1311x8914 Zemin Mekaniğinde Tasarım 4 + 0 4 6
1311x8915 İnşaat Malzemelerinde Tasarım 4 + 0 4 6
1311x8916 Yapı Mühendisliğinde Tasarım 4 + 0 4 6
1311x8917 Temel İnşaatında Tasarımı 4 + 0 4 6

 

Bitirme Projesi
Ders Kodu Ders Adı (T + U) Kredi AKTS
1311x8951 Yapı Statiğinde Bitirme Projesi 0 + 2 1 6
1311x8952 Beton ve Betonarmede Bitirme Projesi 0 + 2 1 6
1311x8953 Su Kaynakları Mühendisliğinde Bitirme Projesi 0 + 2 1 6
1311x8954 Karayolu-Trafik Mühendisliğinde Bitirme Projesi 0 + 2 1 6
1311x8955 Mühendislik Mekaniğinde Bitirme Projesi 0 + 2 1 6
1311x8956 Demiryolu-Ulaştırma Mühendiasliğinde Bitirme Projesi 0 + 2 1 6
1311x8957 Karayolu Üst Yapısında Bitirme Projesi 0 + 2 1 6
1311x8958 Su Yapıları ve Su Temininde Bitirme Projesi 0 + 2 6
1311x8959 Yapı Malzemesinde Bitirme Projesi 0 + 2 1 6
1311x8960 Yapı Maliyetinde Bitirme Projesi 0 + 2 1 6
1311x8961 Geoteknik Mühendisliğinde Bitirme Projesi 0 + 2 1 6
1311x8962 Yapı Mekaniğinde Bitirme Projesi 0 + 2 1 6
1311x8963 Yapı Analizi ve Tasarımında Bitirme Projesi 0 + 2 1 6
1311x8964 Zemin Mekaniğinde Bitirme Projesi 0 + 2 1 6
1311x8966 İnşaat Malzemelerinde Bitirme Projesi 0 + 2 1 6
1311x8967 Yapı Mühendisliğinde Bitirme Projesi 0 + 2 1 6
1311x8968 Temel İnşaatında Bitirme Projesi 0 + 2 1 6

 

Son Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2022, Cumartesi