Yapı Deprem Araştırma Laboratuvarı Açıldı.

Yapı Deprem Araştırma Laboratuvarı Açıldı.

Dumlupınar Üniversitesi 6306 sayılı kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca “riskli yapıların tespitinde yetki verilen” üniversiteler arasındadır.

Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde kurulan Yapı Deprem Araştırma Laboratuvarında(YADAL) yapılardan alınan karot numuneleri üzerinde yapılan deneyler ile beton dayanım bilgileri elde edilmektedir. Yapılarda yapılan donatı taramaları ile donatı durumu ve korozyon bilgileri ve Yapı Malzemesi laboratuvarında yapılan deneyler ile donatı dayanım bilgileri elde edilmektedir. Temel zemin dayanımı ve oturma özellikleri bilgileri de Zemin Mekaniği Laboratuvarında yapılan deneylerden elde edilmektedir.

Mevcut yapının boyut kontrolleri yapılarak gerekirse rölövesi çıkartılarak temel ve taşıyıcı sistemleri belirlenmekte ve bilgisayarda modelleri oluşturulmaktadır. Eğer mevcut yapıda bir deprem hasarı var ise, yapı tadilat geçirmiş ise veya kullanım değişikliği olmuş ise bu durumlar da dikkate alınarak bilgisayar modeli oluşturulmaktadır. Yukarıda belirtilen laboratuvar deney sonuçları ve yapı üzerinde yapılan donatı tarama sonuçları kullanılarak deprem yükleri altında mevcut yapının performans analizi yapılmaktadır.

Yapılan performans analizi sonunda onarım ihtiyacı olan veya deprem yönünden riskli bulunan yapıların onarılmaları veya güçlendirilmeleri ekonomik olarak uygun bulunduğunda güçlendirme projeleri yapılmaktadır. Güçlendirme projelerinin uygulanmasında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2017, Perşembe