Öğrenci Danışmanları

2017-2018 Bahar Yarıyılı Öğrenci Danışmanları

Öğrencilerin Giriş Yılları :

Öğrenci Danışmanı:

2017 Girişli I. Öğretim

Dr. Öğr. Üyesi Burak KAYMAK

2017 Girişli II. Öğretim

Dr. Öğr. Üyesi Uğur DAĞDEVİREN

2016 Girişli I. Öğretim

Arş. Gör. Gökhan GÜÇLÜ

2016 Girişli II. Öğretim

Arş. Gör. Gökhan GÜÇLÜ

2015 Girişli I. Öğretim

Dr. Öğr. Üyesi Evren SEYREK

2015 Girişli II. Öğretim

Dr. Öğr. Üyesi M. Halûk SARAÇOĞLU

2014 Girişli I. Öğretim

Doç. Dr. M. Uğur TOPRAK

2014 Girişli II. Öğretim

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR

2013 Girişli I. Öğretim

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar VİTOŞOĞLU

2013 Girişli II. Öğretim

Dr. Öğr. Üyesi Polat YALINIZ

2012 ve öncesi I. ve II. Öğretim

Arş. Gör. Tevfik ULUÇAY

Çift Anadal Öğrencileri

Arş. Gör. Tevfik ULUÇAY

Son Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2018, Salı