Mezuniyet Sınavları Hakkında Duyuru

DUYURU

Yaz okulunda başka üniversitelerden ders alan ve notları geç geldiği için mezuniyet sınavına katılamayan öğrenciler için 2 Kasım 2017 Perşembe günü Mezuniyet Sınavları yapılacaktır.

Sınava girecek öğrencilerimizin hangi derslerin sınavlarına gireceklerini belirten bir dilekçe yazarak 31 Ekim 2017 Salı günü mesai bitimine kadar Bölüm Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

Mezuniyet sınavına ilişkin esasların yer aldığı yönetmelik maddesi aşağıda yer almaktadır.

Önemle duyurulur.

 

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Mezuniyet sınavları

MADDE 30 – (1) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Bu madde hükümlerinde öngörülen mezuniyet sınav hakkı öğrenciye bir kez tanınır. Ancak, bu sınavlar sonucunda alacağı not ile ağırlıklı genel not ortalamasını 2,00’a yükseltemeyecek öğrenciye mezuniyet sınav hakkı tanınmaz.

b) (Değişik:RG-08/09/2016-29825) Asgari mezuniyet şartını sağlayabilmesi için, staj dışında en fazla iki başarısız (FF, FD, YZ) notlu dersi kalan öğrencilere veya bütün derslerden başarılı not aldığı halde gerekli not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere yarıyıl sonu ve açılması halinde yaz okulu mazeret sınavlarından sonra mezuniyet sınavlarına girme hakkı verilir.

c) Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz.

(2) Bu sınavın değerlendirilmesi bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre yapılır.

(3) Durumları bu madde hükümlerine uyan öğrenciler, mezuniyet sınavlarının yapılacağı tarihten iki gün öncesine kadar öğrenim gördükleri ilgili bölüm başkanlıklarına veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine yazılı olarak müracaat ederler. Öğrencilerin durumu fakülte ve yüksekokullarda bölüm başkanlıkları, meslek yüksekokullarında müdürlükler tarafından incelendikten sonra, mezuniyet sınav hakkı verilir.

14 Eylül 2017, Perşembe / 104 defa okundu.